EU PROJEKT MAX AID SLO – HR 495

OPIS PROJEKTA

Projekt pod nazivom „MAX AID SLO-HR495“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 441.337,05 €., dok je iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 85% bespovratnih sredstva u iznosu od 375.136,47 €. Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije, dodijeljeno je 163.450,38 €., od kojih je 85% (138.932,82 €) sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta iznosi  12 mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2022. godine do 30. lipnja 2023. godine

Prvi glavni ishod projekta usmjeren je u uspostavljanju mreže koja će predstavljati temelj u zajedničkom djelovanju u slučaju masovne nesreće na preko graničnom (PG) području,  od strane hitnih medicinskih službi slovenske i hrvatske Istre, Opće bolnice Izola i Opće bolnice Pula. Predmetnim će se pristupom omogućiti razvoj i dugoročna provedba inovativnog zajedničkog protokola prilikom djelovanja cjelokupne partnerske mreže u slučaju masovne nesreće na PG području, uključujući i provedbu početne pilot faze. Projektom biti će ispunjeni i preduvjeti u provedbi demonstracijskih aktivnosti navedenog protokola, u što će biti uključena i nabava posebnog vozila s prikolicom, neophodnog u pružanju hitne medicinske skrbi u slučaju masovne nesreće.

Drugi ishod projekta usmjeren je prema zaposlenicima u partnerskoj mreži. Znanja i vještine potrebne za djelovanje u slučaju masovnih nesreća poboljšat će se kod najmanje 100 zdravstvenih djelatnika nakon uspješno okončanog osposobljavanja.

Stanovnicima PG područja na taj će način biti pružena ujednačena i poboljšana medicinska skrb. Osim pridruženih partnera, projekt također podržavaju različite institucije na nacionalnoj i lokalnoj razini.

 

PARTNERI

Opća bolnica IzolaOpća bolnica Izola (LP – Vodeći partner)

Opća bolnica Izola središnja je zdravstvena ustanova smještena u Obalno-kraškoj i Primorsko-goranskoj regiji. Pruža izvanbolničko i stacionarno liječenje pacijenata za stanovnike devet općina (gravitacijsko područje od približno 140. 000 ljudi). Organizirana je u šest velikih medicinskih odjela, brine se o modernizaciji bolničkih objekata i opreme, održavanju i nadogradnji sustava kvalitete i osposobljavanju osoblja. Posjeduje najsuvremeniju dijagnostičku opremu i svojevrsni je „pionir“ u digitalizaciji radiologije i dijagnostici kardiovaskularnih bolesti. Projektni rad u SB Izola provodi se u matričnom organizacijskom obliku. Za upravljanje pojedinačnim projektom imenuju se pojedinačni voditelj projekta i voditelj financija i administracije projekta koji osiguravaju potrebna sredstva općih administrativnih usluga.

 

 

 

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije je ustrojen sustav hitne medicinske službe na području Istarske županije temeljen na modernoj, dobro organiziranoj, suvremeno opremljenoj, dostupnoj i profesionalnoj hitnoj medicinskoj službi.

 

 

Opća bolnica Pula je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Osnivač Bolnice je Istarska županija. Sjedište Bolnice je u Puli, Santoriova 24a. Bolnica posluje samostalno i obavlja djelatnost na način utvrđen odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta i drugih općih akata. Opća bolnica Pula obavlja specijalističko-konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost.

PRIDRUŽENI PARTNERI

Pridruženi partneri biti će pozvani na ključne sastanke projekta, te će aktivno sudjelovati u zajedničkoj vježbi kojom će se simulirati masovna nesreća u blizini slovensko – hrvatske granice.

Dom zdravlja Izola – Zdravstveni dom Izola (Slovenija)

Dom zdravlja Kopar – Zdravstveni dom Koper (Slovenija)

Dom zdravlja Piran – Zdravstveni dom Piran (Slovenija)

Dom zdravlja Ilirska Bistrica – Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Kopar – Gasilska brigada Koper (Slovenija)

Javna vatrogasna postrojba Umag – Gasilska brigada Umag (Hrvatska)

Klinički bolnički centar Rijeka (Hrvatska)

Skip to content