Temeljem članka 144. stavka 10. Zakona o proračunu (NN144/21) i Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave NN (59/23), Nastavni zavod za hitnu medicine Istarske županije dužan je javno objavljivati informacije o trošenju sredstava na svojim mrežnim stranicama  na način da te informacije budu lako dostupne, pretražive i strojno čitljive, najmanje jednom mjesečno i to do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

 

Skip to content
Skoči do alatne trake Odjava