Održan WINFOCUS OSNOVNI TEČAJ ULTRAZVUKA

12.12.2018.

U sklopu EU projekta „CJELOVIT PRISTUP POBOLJŠANJU HITNE MEDICINSKE SLUŽBE NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU“ Emergency EuroRegion SLO-HR413, u Pazinu je 10.-11.12.2018. održan Osnovni tečaj ultrazvuka u organizaciji međunarodne organizacije Winfocus, a proveli su ga eminentni stručnjaci pod vodstvom profesora Radovana Radonića.

U sklopu EU projekta „CJELOVIT PRISTUP POBOLJŠANJU HITNE MEDICINSKE SLUŽBE NA PREKOGRANIČNOM PODRUČJU“ Emergency EuroRegion SLO-HR413, u Pazinu je 10.-11.12.2018. održan Osnovni tečaj ultrazvuka u organizaciji međunarodne organizacije Winfocus, a proveli su ga eminentni stručnjaci pod vodstvom profesora Radovana Radonića.

 Ovim tečajem su 24 doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i jedan gost doktor iz SB Izola, uspješno savladali osnovne tehnike orijentacijskog pregleda ultrazvukom, te dobili međunarodne certifikate.

 winfocus_1Takav pregled može u nekim situacijama spasiti život pacijenta, a traje manje od dvije minuta.

Sve  ispostave Zavoda za hitnu medicinu IŽ imaju prijenosni ultrazvučni uređaj, čime se našim liječnicima daju dodatne mogućnosti  brze dijagnostike hitnih stanja.

Zavod će i dalje raditi na podizanju i održavanju kvalitete  rada u domeni hitne medicine sa ciljem  da svim našim građanima i gostima pružimo adekvatnu, brzu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu.