Projekt Medlink

11.04.2016.

Medlink je projekt Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. To je video konferencijsko i telemedicinsko rješenje koje omogućava brzo i sigurno povezivanje liječnika i pacijenata korištenjem računala, pametnih telefona i tablet uređaja od bilo kuda i u svako vrijeme. Kada su minute važne premošćivanje vremena i udaljenosti donosi bolju skrb hitnim pacijentima

Medlink_3
Neograničen doseg

Cilj projekta

Uvođenje inovativnih tehnologija u zdravstvo  koje su jeftine i dokazane u praksi, koje povećavaju efikasnost i kvalitetu rada zdravstvenih djelatnika i kojima se ostvaruje veća dostupnost zdravstvenom sustavu svakom stanovniku.

 

 Misija projekta

Razvijati rješenja koja poboljšavaju kvalitetu i dostupnost  zdravstvenoj skrbi, poticanje korištenje novih tehnologija u zdravstvu, pomoć pri usvajanju novog načina rada zdravstvenim djelatnicima, organizacijama i javnosti.
Ispuniti specifične  potrebe  korisnika pružanjem inovativnih i prilagođenih rješenja za zdravstvo uz pomoć naših motiviranih volontera, sponzora i donatora.

Više o Medlinku