Umag – taktička vježba masovne nesreće

7.11.2015.

Dana 7.11.2015. u 7,05 sati medicinsko prijavno dojavna jedinica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije zaprimila je dojavu: „ Na drugom katu hotela Adriatic u Umagu došlo je do požara i urušavanja dijela stropa. Ima više ozlijeđenih. Odmah pošaljite hitnu.“

Umag – taktička vježba masovne nesreće
Taktička vježba masovne nesreće

Na sreću, ovog puta se radi samo o taktičkoj vježbi koju Zavod organizira već šesti puta u sklopu svojih redovnih edukacija za slučajeve velikih nesreća. Spremnost ispravnog i brzog reagiranja u izvanrednim događajima uvježbava se i provjerava dva puta godišnje zajedno s drugim žurnim službama s kojima surađujemo.

Hitna medicinska služba je postavila dva cilja u ovoj  vježbi:

  • provjeriti međusobnu suradnju timova ZHMIŽ , koordinaciju timova ZHMIŽ  i prijavno dojavne jedinice, komunikaciju s drugim žurnim službama na samom mjestu događaja. 
  • postupak trijaže i zbrinjavanja velikog broja ozlijeđenih prema utvrđenom protokolu o postupanju u izvanrednim situacijama

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Umag i vatrogasci iz Buja i Novigrada gasili su požar, osiguravali pristup timovima hitne medicinske službe i evakuirali ozlijeđene s mjesta požara kako bi im se pružila pomoć. Aktivisti Crvenog križa Bujštine bili su šminkeri, manekeni i ozlijeđene osobe i bili su zaduženi za realističnost prikaza ozljeda na sceni. Pokazali su da su produžena ruka hitne medicinske službe, pomagali u zbrinjavanju zelenih i žutih (svi završili ITLS tečaj). Policijski djelatnici osiguravali su pristup mjestu nesreće, a komunalni redari su bili zaduženi za usmjeravanje timova koji su došli iz Pazina i Pule do mjesta događaja.

U vježbi je sudjelovalo 6 timova hitne medicinske službe Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (3-iz Umaga, 2- iz Pazina, 1- iz Pule), 3 tima sanitetskog prijevoza Istarskih domova zdravlja iz Umaga, koji su za  sat i četrdeset minuta zbrinule  42 ozlijeđene osobe i prevezle ih na dalju obradu.

Zaključak:

Vježba je pokazala zadovoljavajući stupanj spremnosti svih sudionika u okvirima svojih zaduženja i ovlasti, primjerenu komunikaciju između različitih žurnih službi, ali i nedovoljan broj sredstava za komunikaciju- uređaja TETRA kod timova hitne medicinske službe.

Neposredno nakon završetka vježbe ključni sudionici su zaključili da je ovakav tip vježbanja za svakoga sudionika važan, da su svi spremni nastaviti s ovakvom suradnjom kako bi bili što spremniji za izvanredne događaje, te da je ključ uspjeha kontinuirana edukacija i vježbanje.

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije i ispostava Umag upućuje posebnu zahvalu za pomoć u organizaciji i sudjelovanju gradu Umagu, komunalnoj službi Umag, policijskoj postaji Umag, vatrogascima Umaga, Buja i Novigrada, Istraturistu Umag, Crvenom križu Bujštine, Istarskim domovima zdravlja – ispostava Umag .