Winfocus tečaj korištenja ultrazvuka u hitnoj medicini

9.12.2016.

Održan Winfocus tečaj hitnog ultrazvuka

U Pazinu je  na Winfocus tečaju hitnog ultrazvuka od  08.12. do 09.12.2016., 25 liječnika imalo priliku učiti od najboljih.

 1

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije nabavio je sedam prijenosnih uređaja za ultrazvučnu dijagnostiku. Ovim je uređajima i opremljena svaka od sedam Ispostava ZZHM na području Istre. Radi se o uređajima kojima se kod hitnog pacijenta može procijeniti životna ugroženost, odrediti buduća dijagnostika i prema tomu odrediti u koju ga bolnicu treba prevesti, ali i kako ga zbrinjavati na putu do bolnice. Riječ je o portabilnim uređajima koje ekipe Hitne medicinske pomoći prilikom intervencije sa sobom unose u vozilo i potom ga koriste na terenu.

Nabavka opreme i edukacija liječnika hitne medicine znači  nastojanje da svi građani imaju jednako dostupnu hitnu medicinu.

Obuku za 25 polaznika -  liječnika Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, tri liječnika iz KBC-a Rijeka i Hitnog prijema Opće bolnice Pula vodio je dr. sc. Radovan Radonić, internist iz KBC-a Zagreb. 

- Ne radi se o ultrazvučnom pregledu, već upotrebi ultrazvuka da se vidi unutrašnjost pacijenta i procesi koji ga ugrožavaju, kako bi se na temelju toga mogla usmjeriti dijagnostika u daljnjem liječenju, kaže dr. Radonić. 

2

Zadovoljan sam što su kolege u hitnoj medicini prepoznale važnost upotrebe takvih uređaja na terenu. Danas se u medicini razvio koncept da se jednostavnom i brzom metodom mogu dobiti bitne informacije koje ne moraju biti definitivne, ali u danom trenutku mogu biti spasonosne za pacijenta, kazao je  dr. Radonić.

Veliko hvala profesoru Radoniću i njegovoj ekipi što su dali sve od sebe kako bi polaznici savladali osnovna znanja hitnog ultrazvuka.