Javna nabava

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Javna nabava
Ovlaštena osoba: Ingrid Belas dipl.oecc, specijalist javne nabave
Telefon: 052/216826
Faks: 052/385327
financije@zhmiz.hr


Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) izjavljujemo da kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi Zavod za hitnu medicinu Istarske županije – Istituto per la medicina d’urgenza della Regione Istriana ne smije  sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi s  obrtom TELEEYE iz Pule, OIB 1901960380003 i društvom MALI RAJ doo Pula,  OIB:92005371727 (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/2011), naručitelj Zavod za hitnu medicinu Istarske županije sve objave javne nabave objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.