Pregled oglasa javne nabave i poziva za nadmetanje Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.   

2015

20.5.2015. - Respirator - 8 komada

Broj objave: 2015/S 002-0020500

Više informacija


2014

20.5.2014. - Vozila za hitnu medicinsku pomoć

Broj objave: 2014/S 002-0025124


Više informacija