Pravnilnici i zakoni kojima se uređuju sadržaji, način djelovanja, kvaliteta, uvjeti za obavljanje djelatnosti, prava i obaveze liječnika, pacijenata, medicinskih sestara i dr.

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,154/11,12/12,35/12,70/12,144/12,83/13.)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 155/09)
 • Zakon o liječništvu (NN 121/03,117/08.)
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03,117/18,57/11.)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08.)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 124/11.)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08,48/10,74/11,80/13,158/13,92/14.)

 • Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN 146/03)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11,133/11,54/12,46/13.)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN 28/11)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 42/11)
 • Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 116/10, 131/12)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave