eu amblem
.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine za Istarsku županiju

lenta

Opis projekta: Cilj projekta je poboljšanje pristupa uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama hitne medicine na području Istarske županije kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Projektom će se utjecati na rješavanje problema manjka specijalista hitne medicine te smanjenja starije dobne strukture specijalista. Projektom Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, osigurat će se specijalizacija i osposobljavanje 5 osoba u području hitne medicine, koji predstavljaju ciljnu skupinu projekta.

Cilj i očekivani rezultati:

Cilj projekta je poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite i visokokvalitetnim uslugama hitne medicine na području Istarske županije kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Očekivani rezultat projekta je osposobljavanje 5 doktora hitne medicine na području Istarske županije.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Projekt je financiran u 100% iznosu od 6.277.211,70  od strane Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe projekta: Projekt započinje 06.09.2018. godine i traje 69 mjeseci.

 Kontakt osoba za više info: Gordana Antić, 052/216-820, gordana.antic.sego@gmail.com

•        Strukturni fondovi

·        Razvoj ljudskih potencijala

·         lentaCjelovit pristup poboljšanju hitne medicinske službe na prekograničnom području Emergency EuroRegion SLO-HR413

ER_2

Cilj ovog projekta je poboljšanje hitne medicinske službe na prekograničnom području i implementacija zajedničkog protokola prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata kada je vrijeme početnog bolničkog zbrinjavanja presudno.

Konkretno se radi o:

1.STEMI dijagnozi, gdje je „vrijeme srčani mišić“ i gdje pacijent treba biti adekvatno zbrinjavan izvanbolnički, te čim prije, najduže unutar 90 minuta doći na PCI, radi ugradnje STENT-a. U suprotnom dolazi do oštećenja srčanog mišića, pacijent živi s trajnim invaliditetom, odnosno u puno većem broju nastaje smrtni ishod.

2.Ishemijskom moždanom udaru, gdje je “vrijeme mozak“ i gdje pacijent nakon početnog adekvatnog zbrinjavanja, treba čim prije, najduže unutar 90 minuta doći do zdravstvene ustanove u kojoj će biti učinjen MSCT mozga i  tromboliza (medikamentozno otapanje ugruška). U suprotnom, pacijent živi s trajnim invaliditetom, odnosno veća je stopa smrtnosti.

3.Politraumi, gdje je „vrijeme život“ ozlijeđenoga i gdje pacijent uz početno adekvatno zbrinjavanje, treba u najkraćem mogućem roku, doći do operacijske sale („zlatni sat/period“).Očekivani rezultat projekta je osposobljavanje 5 doktora hitne medicine na području Istarske županije.

Nije potrebno naglašavati kolike tjelesne i duševne boli trpe pojedinci i obitelji i koliko vrijedi jedan život, odnosno koliki je „teret“ jedna osoba s invaliditetom za cijelo društvo i obitelj, te što znači gubitak radno aktivnog stanovnika za državu, u slučaju neodgovarajućeg zbrinjavanja (vremenske odgode početnog bolničkog zbrinjavanja) navedenih hitnih stanja.

Projekt  u iznosu od 245.908,98 eura je sufinanciran od Europskog fonda za regionalni razvoj  85% sredstava u iznosu od 209.022,63 eura, dok Zavod za hitnu medicinu istarske županije osigurava 36.886,35 eura vlastitih sredstava.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt je započeo 01.09.2018. godine i traje 24 mjeseca.

Kontakt osoba za više info: Gordana Antić, 099 255 40 42, gordana.antic.sego@gmail.com

 

•        INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

·        EMERGENCY EuroRegion


ER_2
Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Zavoda za hitnu medicinu
Istarske županije