Pravilnici

Pravilnici kojima se uređuju sadržaji, način djelovanja, kvaliteta, uvjeti za obavljanje djelatnosti, prava i obaveze liječnika, medicinskih sestara i tehničara, pacijenata i ostalih zdravstvenih radnika…
1. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći   (NN, 146/03)

2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 58/10)
3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 42/11)

4. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)

5. Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12)

6. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09)

7. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)

8. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11)
9. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12)

10Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11)

11Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 42/11)

12. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)

13. Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12)

14. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)

15. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12)

16. Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13)

 

Skip to content