ISPOSTAVE Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije

MPDJ PULA

Medicinsko prijavno-dojavna jedinica

Adresa: Zagrebačka 30, Pula

Voditelj ispostave: Marina Skoko, bacc.med.techn.

Email: pdj@zhmiz.hr

ISPOSTAVA BUZET

Adresa: Naselje Goričica 1, Buzet

Email: buzet@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Dorjana Bassiato bacc.med.techn.spec.

ISPOSTAVA LABIN

Adresa: Sv. Mikule 2, Labin

Email: labin@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Nataša Zaccai, dipl. med. techn.

.

ISPOSTAVA PAZIN

Adresa: Jurja Dobrile 1, Pazin

Email: pazin@zhmiz.hr

Voditelj ispostave:  Lea Lazarević Brumnić, ms

ISPOSTAVA POREČ

Adresa: Dr.Mauro Gioseffi 2, Poreč

Email: porec@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Petra Radić, ms

 

.

ISPOSTAVA SJEDIŠTE PULA

Adresa: Zagrebačka 30, Pula

Email: pula@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Sladjana Radošević dr.med.spec.

ISPOSTAVA ROVINJ

Adresa: Istarska bb, Rovinj

Email: rovinj@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Orjana Čačić-Momčilović dr.med.spec.

ISPOSTAVA UMAG

Adresa: E. Pascala, Umag

Email: umag@zhmiz.hr

Voditelj ispostave: Jovanka Popović-Glavičić dr.med.spec.

.

Skip to content