Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Istarske Županije nalaze se u Buzetu, Labinu, Pazinu, Poreču, Rovinju, Umagu i Puli, gdje se nalazi i Medicinska prijavno dojavna jedinica.  


MPDJ – medicinska prijavno dojavna jedinica

Zagrebačka 30


Ispostava Buzet

Naselje Goričica 1

buzet@zhmiz.hr

mr.sc. Dalija Daliborka Bilić dr.med.

Buzet

Ispostava Labin

Sv.Mikule 2

labin@zhmiz.hr

Roberta Rojnić-Matejčić dr med

Labin

Ispostava Pazin

Jurja Dobrile 1

pazin@zhmiz.hr

Mirjana Maras dr.med.

PAZIN.jpg

Ispostava Poreč

Dr.Mauro Gioseffi 2

porec@zhmiz.hr

Gordana Antić, dr med spec

POREČ-1.jpg

Ispostava-sjedište Pula

Zagrebačka 30

pula@zhmiz.hr

Zlata Jurgec dr.med.spec.

PULA-1.jpg

Ispostava Rovinj

Istarska bb

rovinj@zhmiz.hr

Orjana Čačić-Momčilović dr.med.spec.

ROVINJ.jpg

Ispostava Umag

E.Pascala 3

umag@zhmiz.hr

Jovanka Popović-Glavičić dr.med.spec.

Umag