Aktualni natječaji

Natječaj za zapošljavanje 07/2019

4.10.2019.

Za medicinska sestra tehničar neodređeno vrijeme


Natječaj za zapošljavanje 6/2019

17.05.2019.

Natječaj za zapošljavanje vozača


Nastječaj za zapošljavanje 05/2019

17.05.2019.

Natječaj za zapošljavanje spremačice i tajnika


Natječaj za zapošljavanje 04/2019

23.03.2019.

Natječaj za zapošljavanje 29 doktora medicine, 4 med sestre/tehničara i 1 spremačice


Natječaj za zapošljavanje 03/2019

6.03.2019.

Natječaj za zapošljavanje 6 med sestre/tehničara


Natječaj za zapošljavanje 01/2019

11.01.2019.

Natječaj za zapošljavanje 12 liječnika, 1 med sestre/tehničara i 1 vozača


Natječaj za zapošljavanje 02/2019

11.01.2019.

Natječaj za zapošljavanje računovodstvenog referenta


Natječaj za zapošljavanje 12/2018

8.12.2018.

Natječaj za zapošljavanje jednog vozača i 7 med. sestara/tehničara


Natječaj za zapošljavanje

27.07.2018.

Medicinska sestra/tehničar u medicinskoj prijavno dojavnoj
Oedluka o odabiru kandidata računovodstveni rerefent

27.06.2017.

Odluka o odabiru kandidata


Obavijest

1.06.2017.

Obavijest o testiranju i razgovoru po natječaju za radno mjesto računovodstvenog referenta


Odluka o odabiru kandidata

23.05.2017.

Odluka o odabiru kandidataNatječaj za zapošljavanje 10/2016

24.10.2016.

Natječaj za zapošljavanje 10/2016


Natječaj 11.2015. – 1

11.03.2016.

VSS zdravstveni radnik, Medicinska sestra/tehničar u medinskoj prijavno dojavnoj jedinici, ...


Natječaj za zapošljavanje siječanj 2014.

16.01.2016.

U Narodnim novinama 8/2014. objavljen je natječaj za radno mjesto VSS zdravstveni djelatnik-dr.med., a na upražnjena tri radna mjesta na neodređeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.


Natječaj za zapošljavanje studeni 2014.

25.11.2014.

U Narodnim novinama 138/14. objavljen je natječaj za zapošljavanje radnika na određeno i neodređeno vrijeme u Zavodu


Natječaj za zapošljavanje rujan 2014.

8.09.2014.

U Narodnim novinama 109/14. objavljen je natječaj za zapošljavanje 4 dr.med.spec./dr.med.,dva vozača u SHM, dva med.ses./teh. u MPDJ, dva med.ses./teh. u SHM i jedan med.ses./teh. u SHM u timu T2.T


Natječaj za zapošljavanje srpanj 2014.

15.07.2014.

U Narodnim novinama 85/14. objavljen je natječaj za zapošljavanje jednog vozača i dva dr.med.spec./dr.med. u službi hitne medicine na neodređeno vrijeme.


Natječaj za zapošljavanje travanj 2014.

14.04.2014.

U Narodnim novinama 47/14. objavljen je natječaj za zapošljavanje jednog vozača i jednog dr.med.spec./dr.med. na neodređeno vrijeme.


Natječaj veljača 2014.

10.02.2014.

U Narodnim novinama 19/14. objavljen je natječaj za radna mjesta dr.med.spec./dr.med., medicinska sestra/tehničar i vozač u SHM.