Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana obvezna je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://zhmiz.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je 18. veljače 2020. temeljem samoprocjene koju je proveo Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana.

  • telefonom na broj: +385 (0)52 216 820
  • fax-om na broj: +385 (0)52 385 327
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@zhmiz.hr
  • poštom na adresu: Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije-Istituto formativo per la medicina d´urgenza della regione Istriana, Zagrebačka 30, Pula

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content