Zavod za hitnu medicinu Istarske Županije započeo je s radom 01.11.2011. godine.
Osnovna djelatnost Zavoda je provođenje mjera hitne medicine na području Istarske županije, odnosno zbrinjavanje stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i teško narušavaju zdravlje.

Najvažnije aktivnosti Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije su:

  • Organizira, provodi i nadzire ustroj i rad izvanbolničke hitne medicine u Istarskoj županiji, sukladno Mreži hitne medicine;
  • Provodi obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokola rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine;
  • Primjenjuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i djelatnika hitne medicinske službe, sukladno standardima suvremene hitne medicine;
  • Provodi edukaciju djelatnika hitne medicinske službe, drugih zdravstvenih djelatnika i stanovništva u Istarskoj županiji,
  • Prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicinske službe u Istarskoj županiji i dostavlja ih Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu;
  • Surađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na području Istarske županije;
  • Surađuje s drugim žurnim službama u Istarskoj županiji i sudjeluje u svim zajedničkim aktivnostima s tim službama.
Sjedište zavoda
Pula, Zagrebačka 30
Telefon: +385 (0)52 216 820
Faks: +385 (0)52 385 327
info@zhmiz.hr

Ravnatelj: Srđan Jerković dr.med., spec. anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja, spec. hitne medicine

Zamjenica ravnatelja: Gordana Antić dr.med.spec.hitne medicine

Glavna sestra Zavoda: Nataša Zaccai dipl.med.techn.