Naziv korisnika:

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE – ISTITUTO FORMATIVO PER LA MEDICINA D´URGENZA DELLA REGIONE ISTRIANA

Cilj projekta:

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u Istarskoj županiji“ ima za cilj osigurati specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara – specijalizanata hitne medicine Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije (NZHMIŽ), u svrhu unaprjeđenja njihovih znanja i vještina za samostalno pružanje hitne medicinske skrbi. Podizanjem kompetencija medicinskih sestara i medicinskih tehničara povećat će se učinkovitost postojećih timova te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi. Ciljana skupina ovog projekta je 6 specijalizanata NZHMIŽ, a krajnji korisnici su stanovnici Istarske županije.

Rezultati projekta:

Očekivani rezultat projekta je povećanje broja stručno osposobljenih specijalizanata hitne medicine na području Istarske županije.

Ukupna vrijednost projekta:

Projekt je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u iznosu od 210.530,67 EUR.

Razdoblje provedbe projekta:

1. listopada 2023. godine – 1. listopada 2025. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Tatjana Čemerikić, tel.: +385 52 516 820, e-mail: tatjana.cemerikic@zhmiz.hr

Pozivnica na relevantne internetske stranice:

https://planoporavka.gov.hr/

Potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje u okviru ograničenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava C5.1. R3-I2 „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ održano je 25.03.2024. u Ministarstvu zdravstva.

https://www.hzhm.hr/aktualno/novosti/dodijeljeni-ugovori-za-financiranje-111-specijalizacija-prvostupnika-sestrinstva

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Skip to content