Mirno i razgovijetno. Ne prekidajte telefonski poziv dok vam se to ne kaže!

Precizno opišite gdje se nalazi osoba koja treba pomoć i razlog zbog kojeg zovete. Medicinski dispečer mora znati u kakvom je stanju osoba za koju zovete te je li joj već pružena kakva pomoć.

Podatke o mjestu na kojem se žrtva nalazi objasnite navodeći značajnije orijentire u blizini. To su npr. velika prometna raskrižja, mostovi, poznate građevine i sl.

Ostavite svoje ime i prezime, adresu i broj telefona. Možda će biti potrebno da vas medicinski dispečer ponovo nazove.

Pažljivo slušajte sve upute medicinskog dispečera! Medicinski dispečer će vam dati upute što da radite do dolaska tima hitne medicinske službe. Postupite na točno opisani način. Ukoliko nešto niste razumjeli, tražite da vam se ponovi!

Ostanite s pacijentom do dolaska hitne medicinske službe!

letak Hrvatski zavod za hitnu medicinu

 

Skip to content