IX. strukovno obrazovno tekmičanje dviju ekipa hitne medicinske pomoći

27.09.2015.

Izuzetno fizički zahtjevno deveto strukovno natjecanje ekipa hitnih pomoći na Rogli od 24.-26.9.2015., pokazalo je da su naši timovi spremni raditi u najtežim uvjetima,.
Strukovno natjecanje ekipa prve pomoći na Rogli

Drugi tečaj - napredni postupci u hitnim stanjima

20.09.2015.

Teme drugog tečaja napredni postupci u hitnim stanjima su bile: Brzi EKG pregled aritmije u hitnoj medicini, Zbrinjavanje dišnog puta u hitnoj medicini i što je novo na tom području i Uvod u hitni ultrazvuk.
Tečaj - Napredni postupci u hitnim stanjima