Gdje je potrebna pomoć hitne medicinske službe?

Što se dogodilo?

Telefonski broj s kojeg pozivate?

Kome je potrebna pomoć/Koliko osoba treba medicinsku pomoć?

Je li osoba pri svijesti? Diše li osoba?

Ime i prezime osobe za koju zovete?

Vaše ime i prezime?

Nepotreban ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava pomoć onima čiji je život ugrožen. Pitanja koja vam postavlja medicinski dispečer neophodna su kako biste brzo dobili pomoć kada vam je potrebna!

Ako ste dobili drugog operatera zatražite da vas prespoji hitnoj medicinskoj službi! Zapamtite! Odgovarajući na pitanja medicinskog dispečera pomažete mu da on pomogne vama!

Zauzeta telefonska linija znači samo da medicinski dispečer razgovara s osobom koja također treba pomoć.

Skip to content