Hitna stanja definiraju se kao ozljede opasne po život ili bolesti/stanja koja mogu postati opasne po život ako se ne započne s liječenjem. Korištenje Hitne medicinske službe (HMS) za ne-hitna medicinska stanja povećava čekanje na HMS.

Razmislite:

Svatko od nas može biti hitan slučaj koji čeka intervenciju duže nego je potrebno, upravo zbog zbrinjavanja banalnih, ne-hitnih stanja. U ambulanti HMS bit ćete pregledani prema kriteriju hitnosti. Po dolasku u HMS vaše će se stanje procijeniti prema težini i ozbiljnosti, o čemu će ovisiti vrijeme kada će vam pomoć biti pružena. Prehlade, kašalj, bolna leđa, upale grla, manje opekotine ili ogrebotine, lokalne reakcije na ubode komaraca, zubobolja, artritis i slično ne zahtijevaju odlazak u HMS. Kad god je moguće treba nazvati svog liječnika primarne zdravstvene zaštite (obiteljskog liječnika, liječnika dentalne medicine, pedijatra ili ginekologa) ili ljekarnika, a van radnog vremena, liječnika u dežurnoj ambulanti ili ljekarnika u dežurnoj ljekarni, prije nego se uputite na HMS.

 

Skip to content